در این سیاره سر گردانی با خودم پچ پچ می کنم:

یک گل عاشق، چگونه نشان بدهد که دلش تنگ شده وقتی هیچ قاصدکی از تو به من خبر نداد؟

و بال هیچ پرنده ای مرا به تو نرساند؟

شاید نویسنده من و تو، یادش نبود که حق من دو فصل نیست؟

شاید هر گل دیگری هم که مانند تویی را اهلی کند خود خواه بشود؟

خیلی وقت است که رفته ای……

بی تو، من تنهایی ام را در این سیاره شخم می زنم

و

به جای تو یک مترسک فضایی به من خیره شده!